Autorzy

 1. Stanisław Bereś, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, st.beres@dziennikarstwo.uni.wroc.pl

 2. Diethelm Blecking, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, blecking@aol.com

 3. Wojciech Browarny, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, browarny@uni.wroc.pl

 4. Sylwia Dec-Pustelnik, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, decsylwia@gmail.com

 5. Andrzej Dębski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, andrzej_debski@poczta.onet.pl

 6. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, bartosz.dziewanowski@cbh.pan.pl

 7. Alfred Gall, Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji, agall@uni-mainz.de

 8. Katarzyna Gelles, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, kgelles@wp.pl

 9. Maria Gierlak, Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gierlak@umk.pl

 10. Karoline Gil, Institut für Auslandsbeziehungen w Stuttgarcie, karoline.gil@sdpz.org

 11. Urszula Glensk, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, u.glensk@uni.wroc.pl

 12. Maciej Górny, Instytut Historii PAN, jmgorny@gmail.com

 13. Jacek Grębowiec, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, grebowiec@wp.pl

 14. Hanna Grzempa, Georg-Eckert-Institut für international Schulbuchforschung, Braunschweig, grzempa@gei.de

 15. Robert Grzeszczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl

 16. Emilia Jaroszewska, Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych, Uniwersytet Warszawski, jemmilia@hotmail.com

 17. Tytus Jaskułowski, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, TU Dresden , jaskulowski@freenet.de

 18. Maria Kalczyńska, Politechnika Opolska, maria@atol.com.pl

 19. Jerzy Kałążny, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jerkala@amu.edu.pl

 20. Andrzej Kałuża, Deutsches Polen Institut, Darmstadt, kaluza@dpi-da.de

 21. Anna Kochanowska-Nieborak, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kochanow@amu.edu.pl

 22. Katarzyna Konarska, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, konarska.katarzyna@gmail.com

 23. Kornelia Kończal, Uniwersytet Monachijski (LMU), kornelia.konczal@lmu.de

 24. Olena Komarnicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lena_kotwicka@wp.pl

 25. Izabela Kowalczyk, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, izabela.kowalczyk@wsnhid.pl

 26. Barbara Kowalski, Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji, barbara.kowalski@wp.pl

 27. Arkadiusz Lewicki, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, alewicki8@o2.pl

 28. Monika Lipska, Punkt Informacji o Książce, germanistka, lipskam@wp.pl

 29. Maciej Mackiewicz, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maciej.mackiewicz@onet.eu

 30. Jędrzej Morawiecki, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, morawiecki@dziennikarze-wedrowni.org

 31. Sebastian Mrożek, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sebastian_mrozek@tlen.pl, smrozek@up.krakow.pl

 32. Elżbieta Opiłowska, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, opilowska@wbz.uni.wroc.pl

 33. Hubert Orłowski, Instytut Zachodni w Poznaniu, orlowhub@amu.edu.pl

 34. Ewa Płomińska-Krawiec, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, eplomkra@amu.edu.pl

 35. Agnieszka Pufelska, Historisches Institut, Universität Potsdam, pufelska@uni-potsdam.de

 36. Leszek Pułka, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, leszek.pulka@wp.pl

 37. Ilona Rodzeń, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, ilonarodzen@wp.pl

 38. Maren Röger, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, roeger@dhi.waw.pl

 39. Agata Nörenberg, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Universität Konstanz, agata.noerenberg@uni-konstanz.de

 40. Izabela Sellmer, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, iksnns@amu.edu.pl

 41. Katrin Steffen, Nordost-Institut Lüneburg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, k.steffen@ikgn.de

 42. Natasza Stelmaszyk, Germanistyka, Uniwersytet Siegen, natasza.stelmaszyk@googlemail.com

 43. Izabela Surynt, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, izabelasurynt@gmail.com

 44. Monika Sus, Katedra Politologii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, sus@wbz.uni.wroc.pl

 45. Katarzyna Śliwińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sliwkat@amu.edu.pl

 46. Magdalena Telus, Universität des Saarlandes, m.telus@mx.uni-saarland.de

 47. Gregor Thum, Department of Germanics University of Washington, Seattle, gregor.thum@googlemail.com

 48. Robert Traba, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, traba@panberlin.de

 49. Joanna Trajman, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, joanna.trajman@gmail.com

 50. Rudolf Urban, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarz, r.urban@poczta.fm,

 51. Tobias Weger, Uniwersytet w Oldenburgu, tobias.weger@bkge.uni-oldenburg.de

 52. Dariusz Wojtaszyn, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl

 53. Maria Wojtczak, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mabwojt@amu.edu.pl

 54. Alois Woldan, Institut für Slawistik, Uniwersytet Wiedeński, alois.woldan@univie.ac.at

 55. Andrzej Zawada, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, azawada@uni.wroc.pl

 56. Mirosława Zielińska, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, mirziel@gmail.com

 57. Marek Zybura, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, marekzybura@poczta.onet.pl

 58. Paulina Żelazowska-Müller, ZUKUNFTINC. initiative.marktführer.hannover e.V., Hannover, paulina.zelazowska@gmx.de