Kornelia Kończal

Kornelia Kończal, M.A. (1982), literaturo- i kulturoznawczyni; doktorantka na Wydziale Historii i Kultury, European University Institute we Florencji (przygotowuje pracę doktorską nt. szabrowania poniemieckiej własności w Polsce i Czechosłowacji po 1945 r.); zainteresowania naukowe: historia Europy w XX wieku, historia nauk społecznych i humanistycznych, pamięcioznawstwo, komunikacja międzykulturowa; autorka artykułów nt. historii badania pamięci zbiorowej, współredaktorka tomu o polityce historycznej (Strategien der Geschichtspolitik in Europa nach 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich, Göttingen 2013).