Justyna Kalicińska

Justyna Kalicińska, M.A. (1985), specjalizacja: komunikowanie międzykulturowe; doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (rozprawa doktorska dotyczy obrazu Ukrainy i Ukraińców w polskich encyklopediach powszechnych od XVIII do XXI w.); autorka artykułów na temat obrazu Kozaków i powstań kozackich w polskich encyklopediach powszechnych w XIX w., w okresie II Rzeczypospolitej oraz w PRL; sekretarz projektu „Interakcje. Bariery i perspektywy komunikowania polsko-niemieckiego".